HISTORIE emz | POLITIKA KVALITY | CO NABÍZÍME | FILOSOFIE | KARIÉRA | REFERENCE | IMPRESSUM | KONTAKTY
2D a 3D Měření

Od května roku 2011 jsme vybaveni multisenzorovým souřadnicovým měřícím strojem Werth Scope - Check 3D CNC, s koncovými rozměry X=500mm,Y=600mm, Z=450mm, které je zároveň vybavené dotykem. Zařízení je pravidelně kontrolováno a kalibrováno českým zastoupením firmy Werth, aby byla zajištěna co nejvyšší objektivita měření.

Nová měřící aparatura usnadňuje a urychluje měření výlisků i konečných výrobků v provozech. Používá dotykové měření snímačem. Zde dochází ke kontaktu měřidla s měřeným povrchem a tak je na měřený výrobek vyvinuta nepatrná přítlačná síla, ale i bezdotykové měření s optickým hodnocením, kde nedochází ke kontaktu měřidla s výrobkem, není tak na něj vyvinuta žádná přítlačná síla a tím se nedeformuje tvar měřeného výlisku, proto je vhodné pro měření měkkých a ohebných výrobků.

Optické měření může být v malých sériích prováděno automaticky, což redukuje náklady na měření. Všechna naměřená data jsou vyhodnocována pomocí speciálního programu a ukládána do protokolu.\

Pro dotykové měření se musí používat zařízení na uchycení výlisku ve stále stejné poloze, a proto při dotykovém měření lze většinou měřit současně jen jeden výrobek ze série.

Vzhledem ke snaze efektivně vytížit daná zařízení, nabízíme vyhotovení měření včetně měřícího protokolu i externím zákazníkům. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte, rádi Vám podáme bližší informace.

Měřící stroj Werth  Měřící stroj Werth  Pracoviště měření  Měřící stroj Zwick
© 2015 e m z  Hanauer s.r.o.