HISTORIE emz | POLITIKA KVALITY | CO NABÍZÍME | FILOSOFIE | KARIÉRA | REFERENCE | IMPRESSUM | KONTAKTY


Montážní pracoviště

Montážní pracoviště


Montážní pracovištěMontáž

V závislosti na nových trendech a s rozvojem moderních technologií a přístupů se výrobní sortiment firmy neustále rozšiřuje.

Návrh a realizaci nové výroby včetně výroby potřebných přípravků a testovacích zařízení zajišťujeme po dohodě se zákazníkem. Zákazník je zapojen do nového projektu již při návrhu a vývoji produktu.

Ruční montáž

Našim zákazníkům nabízíme ruční montáž sestav a ucelených komponentů, které jsou vyráběny v malých a limitovaných sériích. Ruční montáž provádíme pomocí jednoduchých, investičně nenáročných přípravků. Návrh a realizaci výroby včetně výroby potřebných přípravků zajišťujeme po dohodě se zákazníkem.

Poloautomatická a plně automatická montáž

Našim zákazníkům nabízíme poloautomatickou a plně automatickou montáž sestav a ucelených komponentů vyráběných ve středních a velkých sériích. Návrh a realizaci výroby včetně výroby potřebných technologických celků zajišťujeme po dohodě se zákazníkem, stupeň automatizace se odvíjí od požadovaného objemu výroby.

Elektronická výroba

Našim zákazníkům nabízíme montáž a osazování plošných spojů, elektronických sestav a ucelených komponentů. Naším standardem je používání technologie bezolovnatého pájení a dodržování RoHS II (podle směrnice č. 2011/65/EU a nařízení vlády č. 481/2012 Sb.).

Pro elektronickou výrobu využíváme následující technologie:

  • Povrchová montáž (SMD) osazování plošných spojů
  • Stanice pro letování vlnou SEHO v dusíkové atmosféře
  • Ruční osazování plošných spojů
  • Ruční letování komponentů v dusíkové atmosféře
  • Kontrola funkčnosti
  • Montáž mechanických a elektromechanických sestav

    Našim zákazníkům nabízíme vývoj a montáž mechanických a elektromechanických sestav dle jejich požadavků. Vývoj produktu pro zákazníka probíhá v programu Autodesk Inventor, zákazníkovi je představen funkční 3D model produktu. Na základě požadavků zákazníka jsme schopni vyrobit vzorky požadovaných dílů a jejich odzkoušení v malých předvýrobních sériích (systém rapid prototyping).
    © 2015 e m z  Hanauer s.r.o.