e m z Hanauer s.r.o.
HISTORIE emz | POLITIKA KVALITY | CO NABÍZÍME | FILOSOFIE | KARIÉRA | REFERENCE | IMPRESSUM | KONTAKTY


   
   Certifikát kvality ve formátu PDFPolitika kvality, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí

Kvalita, bezpečnost práce a ochrana životního prostředí“jsou rozhodující složky naší podnikatelské politiky. Vedení společnosti a zaměstnanci firmy se zavazují QUA – politiku cíleně uplatňovat.

Kvalita
Naše kvalita obsahuje souhrn ukazatelů splňujících vlastnosti požadované zákazníkem. Kvalita se vztahuje na všechny oblasti podniku počínaje vývojem nových produktů, výrobními procesy, všemi podpůrnými procesy až po bezchybnost a dlouhodobou životnost produktů. Potvrzením důsledného prosazování myšlenek kvality u emz jsou četné certifikace a vyznamenání.

Ochrana životního prostředí
Ochrana životního prostředí pro nás znamená uvědomělé zacházení se surovinami a energií. Tato zásada je zdůrazňována naší politikou kvality, ochranou životního prostředí a bezpečností práce (QUA). Od roku 1996 jsme splňovali podmínky EMAS a v současné době jsme držiteli mezinárodního certifikátu DIN ISO EN 14001.Vyznamenání a ocenění:

Vyznamenání a ocenění  - časová osa

© 2015 e m z  Hanauer s.r.o.